26 april 2009

Koning Willem II grijpt in!

Historie*
Het is 1829 wanneer in Amersfoort wordt begonnen met de sloop van de stadsmuren. In 1835 gaat de Utrechtsepoort tegen de vlakte en wordt vervangen door een tolhek. Dit tolhek dient vandaag de dag als toegangshek tot het Park Randenbroek. Vanaf 1837 gebruikt men de stenen van de afgebroken stadsmuren en poorten voor het verharden van de weg naar Oud Leusden. Ook de Slijkpoort (1837) en de Kamperbuitenpoort (1838) worden afgebroken. Als de Koppelpoort en de Bloemendalse Buitenpoort op de nominatielijst staan om afgebroken te worden grijpt Koning Willem II in. In het jaar 1844 deelt de Minister van Binnenlandse Zaken het stadsbestuur van Amersfoort mede, dat het de wil des Konings is verdere afbraak der stadsvesten te doen staken. Het behoud van de veste lijkt hiermee gered.

Het schilderij
Dit belangrijke historische feit heeft Floris Schrijver mee willen geven in zijn schilderij “Koning Willem II grijpt in”. In dit schilderij is een stuk symbolisme verwerkt. Floris heeft gebruik gemaakt van gestileerde tekens om begrippen tot uitdrukking te brengen. Een samenspel van gedachten die moeilijk in woorden zijn uit te drukken.

Het decor
Het schilderij suggereert een decor: vanuit het openstaande venster is het panorama van de stad Amersfoort te zien. In compositie, kleurkracht en toepassing der nuanceringen is getracht een beeld van Amersfoort weer te geven. Gelukkig is Amersfoort vandaag de dag nog rijk aan veel historische gebouwen zoals: Koppelpoort, Kamperbinnenpoort, Onze Lieve Vrouwetoren, St. Joriskerk, St. Aegtenkapel en Tinnenburg.

Het symbolisme
De dreigende wolken in diep verzadigde blauwe tonen drukken het onheil uit: de verdergaande afbraak van de stadsmuren. Daarachter een lucht die lichter van kleur wordt: menig stadsgenoot slaakt een zucht van verlichting bij de bekendmaking van de proclamatie die Koning Willem II heeft gestuurd naar het gemeentebestuur. De veer in het schilderij symboliseert hierbij het schrijven van de Koning. En de brief symboliseert de bevestiging voor het behoud van de veste.

De compositie
Floris maakte het schilderij in 1981. Het schilderij is geen exacte weergave van het Amersfoortse stadsgezicht, maar is een gecomponeerd geheel van de stad en haar historische gebouwen. Een hommage aan de stad die door haar pittoreske plekjes en talloze monumenten voor Floris een inspiratiebron is geworden. Dit schilderij kan gezien worden als het startpunt voor de vele Amersfoortse stadsgezichten die Floris Schrijver in de afgelopen 28 jaar heeft geschilderd.

“Wanneer het rumoer van overdag waar het Amersfoortse leven plaatsvindt, er niet doordringt, raak ik er bij het rondkijken in de ban van rust en stilte. Ik voel mij gelukkig en ontroerd van ieder gebouw dat mij bekoort.” Floris Schrijver

*Bron: Tijdbalk Amersfoort